Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
04-10-2023
Nieuwe eco-activiteiten in 2024
Nieuwe activiteiten op het gebied van het toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
Verder lezen
 
02-10-2023
Uitstel inzaaidatum vanggewas na consumptieaardappelen
Bij inzaai vanggewas voor 15 oktober wordt geen korting op de stikstofgebruiksnorm opgelegd
 
28-09-2023
Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024
In 2024 moet voldaan worden aan de gewasrotatie-eis en de verplichting dat 4% van het bouwland niet productief moet worden gelaten.
Verder lezen
 
28-09-2023
Melden vanggewassen op zand- en lössgrond
Teelt vanggewassen moet tijdig gemeld worden om korting op stikstofgebruiksnorm te voorkomen of te beperken
Verder lezen
 
21-09-2023
Toepassing van bufferstroken in 2024
In 2024 gelden voor het betelen van bufferstroken dezelfde regels als in 2023.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 02-6-2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:3812
Wet WIA. Ongegrond. Deugdelijke medische en arbeidskundige grondslag.
Verder lezen
 
Centrale Raad van Beroep / 12-9-2023
ECLI:NL:CRVB:2023:1794
Intrekking en terugvordering van bijstand. Hennepkwekerij. Het standpunt van appellant dat geen sprake is geweest van inkomsten omdat de planten pas vijf weken oud waren treft geen doel. Bij de exploitatie van een hennepkwekerij moet er volgens vaste rechtspraak van de Raad van worden uitgegaan dat, zelfs indien nog geen oogst heeft plaatsgevonden, in de kwekerij op geld waardeerbare werkzaamheden
Verder lezen
 
Centrale Grondkamer / 19-3-2019
ECLI:NL:CG:2019:1
[artikel 7:325 lid 3 en 4 BW] [artikel 36 lid 1 en 3 van de Uitvoeringswet grondkamers] Goedkeuring van door de pachtrechter schriftelijk vastgelegde (reguliere) pachtovereenkomst. Ontvankelijkheid. Geen goedkeuring van kortere duur. De grondkamer, en in beroep de Centrale Grondkamer, dienen bij de goedkeuring van een door de pachtrechter schriftelijk vastgelegde pachtovereenkomst uit te gaa
Verder lezen
 
Centrale Grondkamer / 20-6-2018
ECLI:NL:CG:2018:3
[artikel 36 lid 3 van de Uitvoeringswet grondkamers] (Niet-)ontvankelijkheid in beroep Verpachter heeft de grondkamer verzocht om de pachtovereenkomst, zoals opgetekend in het echtscheidingsconvenant van verpachter en pachter, te registreren. Het echtscheidingsconvenant vermeldt: “Gedurende de periode, dat de vrouw de eigendom heeft van de percelen cultuurgrond (…) worden deze pe
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Rotterdam / 03-10-2023
ECLI:NL:RBROT:2023:9082
Afwijzing Bbz-aanvraag. Beroep niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang. Eiseres heeft inmiddels over dezelfde periode een Pw-uitkering toegekend gekregen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 03-10-2023
ECLI:NL:RBROT:2023:9081
herziening bijstand i.v.m. inkomsten uit werkzaamheden als zelfstandige. Verweerder hoefde het negatieve bedrijfsresultaat niet mee te nemen in zijn berekening. In het kader van de Participatiewet zijn uitsluitend de genoten inkomsten van belang. De Pw biedt geen ruimte voor het salderen van een negatief bedrijfsresultaat met deze inkomsten.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 02-10-2023
ECLI:NL:RBNHO:2023:9637
AOW, gehuwd, wel sprake van duurzaam gescheiden leven
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 18-9-2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:14467
terugvordering bijstand
Verder lezen