Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
25-03-2020
Aanmelden percelen voor tegemoetkoming ganzenschade
Ook grondgebruikers die zich al wel hebben geregistreerd, moeten hun percelen aanmelden.
Verder lezen
 
24-03-2020
Banken geven uitstel van aflossingen
Zes maanden uitstel van aflossingen voor kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn
Verder lezen
 
19-03-2020
Subsidie investeringen in energie glastuinbouw
Glastuinbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen
Verder lezen
 
19-03-2020
Economische maatregelen vanwege coronavirus
Doel is de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp`ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen
Verder lezen
 
17-03-2020
Uitstel van belastingbetaling bij betalingsproblemen door
Ondernemers of zzpers met betalingsproblemen kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Den Haag / 23-3-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:2568
De ZW-uitkering van eiser is terecht beëindigd. Het medisch onderzoek is zorgvuldig geweest en de geduide functies zijn geschikt voor eiser.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 10-3-2020
ECLI:NL:GHARL:2020:2109
Wbm. Vrijstelling energiebelasting ter zake van de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés. Is sprake van een oppervlaktebehandeling bestaande uit warmtebehandeling van metalen?
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 23-3-2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:2187
Verweerder heeft geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een beschoeiing.
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 16-3-2020
ECLI:NL:RBLIM:2020:2216
Kort geding. Het spoedeisend belang van eiser bij toewijzing van de gevorderde voorzieningen is niet door gedaagde bestreden en volgt uit de aard van de zaak. Doordat gedaagde de gestelde, onverschuldigde betalingen niet heeft bestreden, dient zij, op grond van artikel 6:203 lid 2 BW voor de door haar onverschuldigd ontvangen geldsom een gelijk bedrag aan eiser terug te betalen.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Den Haag / 27-3-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:2756
Heropening vereffening / benoeming voormalig curator tot vereffenaar ontbonden vennootschap
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 26-3-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:2755
Faillissement / surplus / benoeming curator als vereffenaar
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 02-7-2019
ECLI:NL:GHAMS:2019:2220
OK; uitkoopzaak; de Ondernemingskamer veroordeelt gedaagden het onbezwaarde recht op de aandelen in het geplaatste kapitaal van Allshare B.V., waarvan zij houder zijn, over te dragen en stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast
Verder lezen
 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 16-3-2020
ECLI:NL:OGEAC:2020:57
Belanghebbende heeft het bezwaarschrift buiten de wettelijke termijn van twee maanden ingediend. Belanghebbende heeft geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de termijnoverschrijding verschoonbaar is te achten. De Inspecteur had het bezwaar dan ook niet-ontvankelijk moeten verklaren. Ten overvloede overweegt het Gerecht nog dat belanghebbende als ingezetene van Curaçao verzekerd en pr
Verder lezen