Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
21-02-2024
Geen bedrijfsmatige landbouw, hof ontbindt pachtovereenkomst
Het opfokken van paarden voor dagvergoeding zonder risico voor opfokker is geen veehouderij en daarmee geen bedrijfsmatige landbouw
Verder lezen
 
21-02-2024
Hoger budget voor eco-regeling 2023
Europese Commissie geeft toestemming om budget eenmalig met 50 miljoen te verhogen om lagere uitbetalingen te voorkomen
Verder lezen
 
19-02-2024
Gewassen op bouwland roteren 2024
Op minimaal 1/3 van het bouwland moet dit jaar een an­der gewas geteeld worden dan vorig jaar, tenzij er een vrijstelling geldt
Verder lezen
 
14-02-2024
Vrijstelling braakregeling in 2024?
Europese Commissie regelt tijdelijke vrijstelling voor braakverplichting
Verder lezen
 
14-02-2024
Verplicht bemestingsplan niet-derogatiebedrijven
Planning bemesting op gewasniveau is ook voldoende.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 19-2-2024
ECLI:NL:RBOBR:2024:614
De gemeentelijke Beleidsnotitie “Huisvesting van arbeidsmigranten: maak er werk van !” is een ruimtelijk kader in de zin van de “Regeling instrumenten ruimtelijke ordening” dat (tevens) voldoende concreet is voor het oordeel dat geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist. Het plan past binnen het gemeentelijk beleid. Terecht is door het college ge
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 23-1-2024
ECLI:NL:GHARL:2024:595
Koopovereenkomst paard. Consumentenkoop? Gebreken en bewijsvermoeden. Dwaling, vernietiging en schadevergoeding o.g.v. ongerechtvaardigde verrijking.
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 14-2-2024
ECLI:NL:RBGEL:2024:785
Eiseres vordert (onder meer) schadevergoeding van gedaagde omdat gedaagde volgens haar een samenwerkingsovereenkomst niet is nagekomen. De rechtbank wijst de vorderingen van eiseres af omdat onvoldoende is komen vast te staan dat tussen partijen volledige wilsovereenstemming is bereikt over de beoogde samenwerking. Daarnaast vordert eiseres schadevergoeding omdat gedaagde in strijd met de goede tr
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 14-2-2024
ECLI:NL:RBGEL:2024:706
Koopovereenkomst eieren pluimveehouder. Bewijsopdracht voor wat betreft duur van overeenkomst (hele legperiode?). Exclusiviteit overeengekomen. Tevens vaste prijs overeengekomen voor periode tot 1 maart 2023. Beroep op dwaling slaagt niet.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 09-6-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:7497
Ingangsdatum van de verhoging van de aan eiser toegekende Wajong-uitkering. Het beroep is ongegrond.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Den Haag / 17-1-2024
ECLI:NL:GHDHA:2024:156
Artikel 17, lid 2, Wet WOZ. Toezendplicht bezwaarfase. De Heffingsambtenaar heeft, niettegenstaande hetgeen belanghebbende hiertegen heeft aangevoerd, aannemelijk gemaakt dat de waarde van de woning niet op een te hoog bedrag is vastgesteld.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 13-2-2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:371
Inhoudsindicatie is momenteel niet beschikbaar.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 29-11-2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:18749
Vraag of de Staat der Nederlanden buiten de grenzen van met SDL gesloten licentieovereenkomsten is getreden (en daarmee auteursrechtinbreuk heeft gemaakt), ontkennend beantwoord.
Verder lezen