Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
15-02-2018
Landelijke handhaving PAS
Provincies gaan handhaven op de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte is toegedeeld.
Verder lezen
 
15-02-2018
Aanpak bedrijfs- en dierblokkade
Aanpak moet zich in eerste instantie richten op het opheffen van blokkades om verdere schade te beperken.
Verder lezen
 
08-02-2018
Gepachte grond telt toch niet mee
Pachtovereenkomst stelt dermate beperkingen aan het gebruik van de percelen, dat deze niet meetellen voor de mestwetgeving.
Verder lezen
 
07-02-2018
Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!
Sommige bedrijven met melkvee, met name jongveeopfokbedrijven en vleesveebedrijven met vrouwelijk jongvee, hebben (nog) geen beschikking ontvangen.
Verder lezen
 
01-02-2018
Controle I&R-systeem bij rundveehouders
Forse sancties voor bedrijven die de I&R-registratie hebben gemanipuleerd.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 27-12-2017
ECLI:NL:CBB:2017:491
Wet dieren. Last onder bestuursdwang ter voorkoming van herhaling. Gezien continuïteit aan overtredingen van dezelfde aard en inhoud terecht opgelegd.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 15-12-2017
ECLI:NL:CBB:2017:490
Einduitspraak na bestuurlijke lus. Beroep gegrond. Verweerder is buiten feitelijke grondslag van het primaire besluit getreden en daarmee buiten grondslag van het bezwaar. Beroep gedeeltelijk gegrond.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 21-12-2017
ECLI:NL:CBB:2017:489
Wet dieren. Verbod op het in de handel brengen van partijen pluimveevlees wegens gevaar van kruiscontaminatie met Salmonella (type S.e.). Uit artikel 14, zesde lid, van Verordening (EG) 178/2002 volgt niet dat appellante aantoont dat de partijen veilig zijn, maar dat uitvoering onderzoek geen aanwijzingen oplevert van het tegendeel. Tegen die achtergrond heeft verweerder voor het College onvoldoen
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 31-1-2018
ECLI:NL:OGEAA:2018:80
Civiel, verdeling gemeenschap, pretense overeenkomst van geldlening.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 02-11-2017
ECLI:NL:RBAMS:2017:10340
Intrekking, herziening, betalingsverplichting-Eiseres had verweerder moeten meedelen dat haar (ex)vriend haar bankrekening gebruikte; Kwetsbare positie, ontslaat eiseres niet van inlichtingenplicht en levert geen dringende reden om af te zien van terugvordering. Het recht op bijstand in de te beoordelen periode niet kan worden vastgesteld, aangezien eiseres in onvoldoende mate duidelijkheid heeft
Verder lezen
 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 21-12-2017
ECLI:NL:CBB:2017:492
Boetes vanwege overtredingen van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit in samenhang met artikel 4.2, en bijlage II van de Verordening (EG) 852/2004. Samenhang tussen de beboetbare overtredingen levert met het oog op evenredigheid een matigigingsgrond op.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Limburg / 26-7-2017
ECLI:NL:RBLIM:2017:12879
Draagplicht schulden na echtscheiding. Verknocht? Tussenvonnis.
Verder lezen