Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
20-09-2018
Aanhouden overdrachten fosfaatrechten bij vleesveehouders
Toegekende fosfaatrechten worden eerst herbeoordeeld.
Verder lezen
 
19-09-2018
Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen
Bij inscharen van graasdieren zal in alle gevallen gerekend moeten worden met de gebruiksnormen voor beweiden.
Verder lezen
 
19-09-2018
Controle derogatiebedrijven
NVWA moet dit jaar nog een aanzienlijk deel van de verplichte controles uitvoeren.
Verder lezen
 
13-09-2018
Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december
Deel fosfaatgebruiksnorm 2019 kan overgeheveld worden naar 2018
Verder lezen
 
12-09-2018
Oogst en beweiding vanggewassen toegestaan
Het is dit jaar als gevolg van de droogte toegestaan om vanggewassen te gebruiken voor voederwinning en/of beweiding.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Rotterdam / 07-9-2018
ECLI:NL:RBROT:2018:7867
Boetes opgelegd aan pluimveeslachterij omdat volgens de NVWA toezichthouder kuikens tekenen van bewustzijn vertoonden na het elektrisch waterbad en sprake was van vleugelbeknellingen en rugliggingen bij kuikens in geloste containers.
Verder lezen
 
Rechtbank Overijssel / 19-9-2018
ECLI:NL:RBOVE:2018:3422
Omgevingsvergunning verleend ten behoeve van het aanleggen van een tijdelijk zonnepark met circa 22.500 zonnepanelen met trofastations te Rouveen; beroep ongegrond.
Verder lezen
 
Raad van State / 19-9-2018
ECLI:NL:RVS:2018:3063
Bij besluiten van 27 juni 2017 heeft de raad het bestemmingsplan ``Honderdland fase 2`` en het daarbij behorende exploitatieplan vastgesteld.
Verder lezen
 
Raad van State / 19-9-2018
ECLI:NL:RVS:2018:3024
Bij besluit van 4 april 2016 heeft het college [appellant] een tegemoetkoming in planschade toegekend van € 14.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Holland / 10-5-2017
ECLI:NL:RBNHO:2017:11687
Tussenvonnis. Nalatenschap, erfrecht, schenking, bewijs, getuigenverhoor, toeziend voogd, toezicht minderjarigenbewind kantonrechter, minderjarige
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 19-9-2018
ECLI:NL:RBROT:2018:7852
volgt nog.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 19-9-2018
ECLI:NL:CRVB:2018:2837
Aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart, type passagier, terecht afgewezen. De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank en onderschrijft de overwegingen waarop dat oordeel berust. In wat appellante in hoger beroep naar voren heeft gebracht, heeft de Raad geen reden gezien om tot een ander oordeel te komen dan waartoe de rechtbank is gekomen. Aan de omstandigheid dat aan appellante e
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 19-9-2018
ECLI:NL:CRVB:2018:2826
In de tussenuitspraak (ECLI:NL:CRVB:2017:3538) heeft de Raad overwogen dat de opleiding van betrokkene voldoende is ingebed in het kwaliteitszorgsysteem van de Verenigde Staten en dat is voldaan aan de eis van accreditatie zoals die door de minister zou behoren te worden ingevuld. De minister heeft een nadere motivering van het bestreden besluit gegeven en aan de hand van een daarbij meegezonden n
Verder lezen