Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
04-08-2020
Aanvragen derogatie 2020 uiterlijk 4 september
Voorwaarden toepassing derogatie vastgelegd in nationale mestwetgeving
Verder lezen
 
04-08-2020
Uitstel aanmelden legalisering PAS-meldingen tot 1 oktober
Eerdere datum van 14 augustus komt te vervallen
Verder lezen
 
30-07-2020
Aanvragen vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen
Definitieve vaststelling kan tot en met 15 september 2020 aangevraagd worden.
Verder lezen
 
23-07-2020
Regels scheuren grasland
Regels zijn afhankelijk van de grondsoort.
Verder lezen
 
23-07-2020
Aandachtspunten EA-vanggewassen
EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 30-7-2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:3736
Weigering om handhavend op te treden tegen de slechte werking van een luchtwasser op stal 3 die in afwijking van de verleende omgevingsvergunning is geplaatst en tegen de afwijkende situering van die stal, omdat dat niet evenredig zou zijn.De rechtbank verklaart het beroep gegrond.De omstandigheid dat vergunninghouder met goede intenties een luchtwasser heeft aangeschaft die theoretisch beter
Verder lezen
 
Rechtbank Amsterdam / 07-8-2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:3861
Twee buren mogen het asfaltpad van hun buurman enkel gebruiken om naar de openbare weg te komen, niet om er te parkeren of spullen neer te zetten.
Verder lezen
 
Centrale Raad van Beroep / 05-8-2020
ECLI:NL:CRVB:2020:1763
Het Uwv heeft op goede gronden het recht op ziekengeld met ingang van 11 juli 2016, onderscheidenlijk 7 april 2017 en 19 september 2017 beëindigd. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de conclusie van de verzekeringsarts. Geschikt voor tenminste één van de in het kader van de EZWb geselecteerde functies.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 28-7-2020
ECLI:NL:GHARL:2020:5718
Wet Woz. Waardevaststelling vrijstaande agrarische bedrijfswoning met twee werktuigenbergingen (paardenstallen).
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Rotterdam / 22-7-2020
ECLI:NL:RBROT:2020:6954
kort geding; loondoorbetaling, arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, procedure leent zich niet voor bewijslevering
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 31-7-2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:3875
ontbinding arbeidsoverenkomst op g-grond, toewijzing transitievergoeding op basis van fulltime dienstverband, afwijzing overige vergoedingen, gedeeltelijke toewijzing kilometervergoeding in verband met cessie van het overige deel
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 09-7-2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:2699
Bij besluit, gedateerd op 24 februari 2014, heeft eiser een boete opgelegd gekregen vanwege schending van de inlichtingenplicht op grond van de Wwb. Tussen partijen is niet in geschil dat dit besluit (destijds) niet aan eiser is verzonden. De rechtbank oordeelt dat de brieven die verweerder na deze datum naar eiser heeft verzonden, waaruit blijkt dat er een schuld open stond, geen bekendmaking zij
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 13-7-2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:3815
Een Fransman die op een adres in Nederland staat ingeschreven moet 680 euro aan zorgverzekeringspremie betalen. Volgens hem hoefde hij geen premie in Nederland te betalen omdat hij al een Franse zorgverzekering heeft en hij veel in Frankrijk verblijft vanwege zijn werk, maar de kantonrechter gaat daar niet in mee.
Verder lezen