Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
20-06-2018
Rechter verwerpt GPS-meting percelen
Resultaten GPS-meting zijn niet nauwkeuriger dan de metingen op basis van luchtfotos, te meer omdat de GPS-meting uit een eerder jaar is.
Verder lezen
 
20-06-2018
Tegemoetkoming fruitschade door vogels
Provincies besluiten naar aanleiding van uitspraak Raad van State de schade alsnog te vergoeden.
Verder lezen
 
14-06-2018
Subsidieregelingen voor vleeskalverenhouders
Subsidie mogelijk voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren of in ammoniak reducerende stalsystemen.
Verder lezen
 
12-06-2018
Fosfaatrechten en zelfzuivelaars (2)
Omschakeling van of naar zelf verwerken van melk kan enorme consequenties hebben voor benodigd aantal fosfaatrechten
Verder lezen
 
07-06-2018
Minister houdt vast aan snavelkapverbod pluimvee
Verbod gaat in op 1 september 2018, vrijstelling voor meeste pluimvee tot 1 januari 2019.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 19-6-2018
ECLI:NL:CBB:2018:291
GLB, extra betaling jonge landbouwers, al langer dan vijf jaar voorafgaand aan aanvraag landbouwbedrijf opgericht, niet aangetoond dat dagelijkse bedrijfsvoering pas op later moment is ingegaan.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 19-6-2018
ECLI:NL:CBB:2018:290
Einduitspraak boete Meststoffenwet
Verder lezen
 
Raad van State / 20-6-2018
ECLI:NL:RVS:2018:2065
Bij besluit van 29 maart 2016 heeft de minister [appellant] een boete van € 4.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Verder lezen
 
Raad van State / 20-6-2018
ECLI:NL:RVS:2018:2064
Bij besluit van 7 maart 2016 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van € 16.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Rotterdam / 18-6-2018
ECLI:NL:RBROT:2018:4893
Einduitspraak na tussenuitspraak. Toepassing kostendelersnorm in anti-kraak situatie. Eiser heeft niet aangetoond dat hij, mede gelet op de specifieke kenmerken van de woning, een commerciële huurprijs betaalde in de zin van artikel 19a, eerste lid, aanhef en onder c, van de Pw.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 13-6-2018
ECLI:NL:RBOVE:2018:2126
Artikel 7:401 BW. Beroepsfout gerechtsdeurwaarder. Van schade als gevolg van de beroepsfout is niet gebleken. Gedaagde heeft door niet attent te zijn op het echtelijk toestemmingsvereiste, er niet voor te zorgen dat er voor de ondertekening van de borgstellingsovereenkomst duidelijkheid bestond over die toestemming en eisers ter zake onvoldoende te adviseren over de gevolgen van het ontbreken van
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 19-6-2018
ECLI:NL:GHSHE:2018:2680
pensioenrecht; informatieplicht pensioenfonds
Verder lezen
 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 19-6-2018
ECLI:NL:OGEAA:2018:368
personen- en familierecht, register van overlijden aanvullen
Verder lezen