Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
19-10-2017
Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten
Uit- en inschaarder kunnen onderling afspreken dat de rechten (deels) overgedragen worden aan de uitschaarder.
Verder lezen
 
19-10-2017
Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld
Mest met teveel fipronil moet worden verbrand
Verder lezen
 
16-10-2017
Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
Actieprogramma bevat maatregelen die Nederland de komende vier jaar wil nemen.
Verder lezen
 
12-10-2017
Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie
Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie gewijzigd
Verder lezen
 
12-10-2017
Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021
Nieuw kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor een warme sanering van de varkenshouderij en 75 miljoen voor een bedrijfsovernamefonds.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 17-10-2017
ECLI:NL:GHSHE:2017:4534
Vervolg van ECLI:NL:HR:2016:1272. Erfrecht, schenking. Beroep erfgenaam op vernietigbaarheid van schenkingen aan andere erfgenaam wegens misbruik van omstandigheden. Bijzondere regel inzake bewijslastverdeling (artikel 7:176 BW).
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 11-10-2017
ECLI:NL:RBGEL:2017:5443
Non-conformiteit en dwaling bij koop van een paard. Koper van het paard is niet geslaagd in bewijsopdracht.
Verder lezen
 
Raad van State / 18-10-2017
ECLI:NL:RVS:2017:2836
Bij besluit van 13 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan ``[locatie 1], Ouderkerk a/d IJssel`` vastgesteld.
Verder lezen
 
Raad van State / 18-10-2017
ECLI:NL:RVS:2017:2835
Bij besluit van 10 maart 2016 heeft de raad besloten tot gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de besluiten voor de ontwikkelingen met betrekking tot het Landgoed De Reehorst.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 05-4-2016
ECLI:NL:RBAMS:2016:9881
ontbinding en vereffening vof coffeeshop
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 17-10-2017
ECLI:NL:GHAMS:2017:4224
Bouwzaak. Eindarrest. Na bewijslevering. Ondanks de in het geding gebrachte deskundigenrapporten is niet voldaan aan de stelplicht dat er aan appellant toerekenbare additionele oorzaken waren van de opgetreden glasbreuk. Vorderingen alsnog afgewezen. Zie ECLI:NL:GHAMS:2016:1421 en ECLI:NL:GHAMS:2017:1707.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 17-10-2017
ECLI:NL:GHAMS:2017:4231
Arbeidsovereenkomst terecht ontbonden wegens verstoorde arbeidsverhouding.Financieel manager, lid van managementteam, ondertekende brief met kritiek op directeur.Geen ernstig verwijt werknemer. Hoogte transitievergoeding.Geen ernstig verwijt werkgever. Geen billijke vergoeding.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 17-10-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:3612
Herziening AOW-pensioen. Toekenning partnertoeslag. Herziening AIO-aanvulling. Gezamenlijke huishouding.
Verder lezen