Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
14-01-2021
Maatregelen ruggenteelt op klei- en lossgronden
Maatregelen moeten afspoeling van nutrienten en gewasbschermingsmiddelen beperken.
Verder lezen
 
13-01-2021
Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen
Extra aftrek voor maatregelen die op de energielijst staan.
Verder lezen
 
13-01-2021
Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke
Extra aftrek voor maatregelen die op de milieulijst staan.
Verder lezen
 
07-01-2021
Derogatie aanvragen voor 1 februari
Voorwaarden toepassen derogatie vrijwel ongewijzigd
Verder lezen
 
05-01-2021
Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest
Aanmelding voor vrijstellingsregeling mogelijk tot en met 1 februari
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 27-10-2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:2917
Verenigingsrecht. Besluit van bestuur van vereniging van volkstuinders tot opzegging lidmaatschap van de appellante. Ingevolge artikel 2:15 BW had de appellante binnen een jaar na de dag waarop zij van het opzeggingsbesluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd, een vordering tot vernietiging daarvan kunnen indienen bij de rechtbank. Zij heeft dit niet gedaan, zodat het besluit tot opzeggi
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 15-1-2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:333
Bij besluit van 29 september 2020 heeft verweerder omgevingsvergunning verleend voor het herinrichten van dertien agrarische percelen naar bos en natuur. Niet in geschil is dat die aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat verweerder toereikend heeft gemotiveerd dat de gevolgen van de omgevingsvergunning niet onaanvaardbaar zijn voor de gebrui
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 05-1-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:200
vernietiging van besluit tot verlening ontheffing van verboden op grond van de Wet natuurbescherming voor het nachtelijk doden van konijnen in de provincie Zuid-Holland. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet heeft aangetoond dat de ontheffing nodig is in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 05-1-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:199
vernietiging van besluit tot verlening ontheffing van verboden op grond van de Wet natuurbescherming voor het nachtelijk doden van vossen in de provincie Zuid-Holland. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder het effect van een groter afschot van vossen op de stand van weidevogels en andere bodembroedende vogelsoorten niet inzichtelijk gemaakt.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Den Haag / 05-1-2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:19
Belanghebbende heeft in zijn aangiften IB/PVV 2012 en 2013 giften aan een instelling opgevoerd als aftrekpost. De Inspecteur heeft de giften na door belanghebbende verstrekte leningsovereenkomsten, bankafschriften en giftkwitanties in aftrek toegestaan. De Inspecteur heeft de aftrek teruggenomen met de opgelegde navorderingsaanslagen. Het Hof oordeelt dat de Inspecteur beschikt over een nieuw feit
Verder lezen
 
 
Rechtbank Limburg / 23-12-2020
ECLI:NL:RBLIM:2020:10611
Verdeling nalatenschap
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 27-10-2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:2920
Goederenrecht. Geen verkrijgende verjaring van strook grond door de geïntimeerde. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, heeft de geïntimeerde of zijn rechtsvoorganger geen bezit verkregen. Door met toestemming van een rechtsvoorganger van de appellant een schutting op de strook te plaatsen, is die rechtsvoorganger hooguit houder/gebruiker van de strook grond geworden. Ook gras zaaien
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 27-10-2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:2917
Verenigingsrecht. Besluit van bestuur van vereniging van volkstuinders tot opzegging lidmaatschap van de appellante. Ingevolge artikel 2:15 BW had de appellante binnen een jaar na de dag waarop zij van het opzeggingsbesluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd, een vordering tot vernietiging daarvan kunnen indienen bij de rechtbank. Zij heeft dit niet gedaan, zodat het besluit tot opzeggi
Verder lezen