Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
15-10-2020
Aanscherping ammoniakemissienormen voor stallen in 2025
Stikstofverliezen uit emissiearme stallen vallen hoger uit, onderzoek moet leiden tot effectievere technieken
Verder lezen
 
14-10-2020
Verplichte teelt vanggewas en overdracht gebruik grond
Nieuwe gebruiker moet verplichtingen met betrekking tot verplichte teelt vanggewas na mais op zand- en lossgronden overnemen.
Verder lezen
 
08-10-2020
Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december
Teveel aangewende fosfaat op bouwland kan onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar
Verder lezen
 
08-10-2020
Nieuwe fosfaatbepaling percelen
Nieuwe fosfaatbepaling houdt beter rekening met de fosfaatbeschikbaarheid in een perceel
Verder lezen
 
01-10-2020
Delen van perceel terecht afgekeurd
Onderscheid perceel in subsidiabele en niet-subsidiabele delen is mogelijk
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 13-10-2020
ECLI:NL:GHARL:2020:8275
Verzoek op grond van artikel 4:194a BW om de zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Alle belanghebbenden moeten worden opgeroepen in de procedure. Verzoek toegewezen, want verzoekers behoefden niet op de hoogte te zijn van de schuld die na de zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog is opgekomen.
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 19-10-2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:5069
N69, nieuwe verbinding, natuurvergunning, 2.8 lid 2 WnbDe rechtbank heeft geoordeeld over een twee beroepen tegen de verleende natuurvergunning voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 tussen de A67 en de huidige N69, de zogenoemde Nieuwe Verbinding bij Valkenswaard. Eisers doen in dit verband een beroep op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 19-10-2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:5062
N69, nieuwe verbinding, watervergunningDe rechtbank heeft geoordeeld over een aantal beroepen tegen drie verleende watervergunningen die zijn verleend met het oog op de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 tussen de A67 en de huidige N69, de zogenoemde Nieuwe Verbinding bij Valkenswaard. De watervergunningen zijn verleend voor de aanleg van een brug over het beekdal, een grondwateronttrekking
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 19-10-2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:5063
N69, nieuwe verbinding, watervergunning.De rechtbank heeft geoordeeld over een aantal beroepen tegen drie verleende watervergunningen die zijn verleend met het oog op de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 tussen de A67 en de huidige N69, de zogenoemde Nieuwe Verbinding bij Valkenswaard. De watervergunningen zijn verleend voor de aanleg van een brug over het beekdal, een grondwateronttrekkin
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 14-10-2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:4979
De vraag die moet worden beantwoord is of gedaagde de duurovereenkomst op juiste wijze heeft opgezegd. Daarnaast speelt de vraag of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door de VOG op echtheid te laten controleren
Verder lezen
 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 14-10-2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:4978
Letselschade. Wegwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht gemeente. Aannemer plaatst borden om verkeer op fietspad naar overzijde weg te sturen. Aannemer verzuimt om dat verkeer na passeren werkzaamheden met borden terug te sturen en om tegemoetkomend verkeer met borden op tegenliggers te wijzen. Aanrijding op fietspad tussen fietser en tegemoetkomende snorfietser. Verzekeraar snorfietser heeft uitker
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 13-10-2020
ECLI:NL:GHARL:2020:8275
Verzoek op grond van artikel 4:194a BW om de zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Alle belanghebbenden moeten worden opgeroepen in de procedure. Verzoek toegewezen, want verzoekers behoefden niet op de hoogte te zijn van de schuld die na de zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog is opgekomen.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Den Haag / 29-11-2019
ECLI:NL:GHDHA:2019:3951
Na een accijnscontrole aan boord van een scheepscombinatie zijn aan belanghebbende een naheffingsaanslag aan accijns van minerale oliën en aan voorraadheffing en een verzuimboete opgelegd, omdat niet voldaan was aan de voorwaarde (gehalte Solvent Yellow) voor een vrijstelling.De olie is gebunkerd bij een leverancier die in wezen een vertrouwensfunctie bekleedt.De naheffingsaanslag is volgen
Verder lezen