Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
21-04-2021
Baangerelateerde investeringskorting
Investeringskorting voor ondernemers die loonheffingen afdragen
Verder lezen
 
15-04-2021
Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten
Geen uitbetaling betalingsrechten op percelen die in de loop van het jaar onttrokken worden aan landbouw
Verder lezen
 
15-04-2021
Emissiefactoren luchtwassers niet onjuist
Emissiefactoren niet in zijn algemeenheid onjuist, maar provincie had wel meer onderzoek moeten doen naar de daadwerkelijke prestaties van de luchtwasser
Verder lezen
 
08-04-2021
Subsidie investeringen in bewezen brongerichte innovaties
Subsidieregeling tussen 19 april en 31 mei opengesteld voor pluimveebedrijven gericht op het verminderen van fijnstof
Verder lezen
 
07-04-2021
Registratie locatie paarden verplicht vanaf 21 april
Houders van paardachtigen moeten de verblijfplaats registreren in het I&R-systeem
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Rotterdam / 21-4-2021
ECLI:NL:RBROT:2021:3538
artikel 383 Fw, verzoek tot homologatie onderhands akkoord
Verder lezen
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 14-4-2021
ECLI:NL:RBZWB:2021:1803
Vordering van voormalig aandeelhouder vanwege na de verkoop van de aandelen door de vennootschap verkregen vergoeding van bank voor in het verleden afgesloten renteswapovereenkomsten (vergoeding onder Uniform Herstelkader). Afgeleide schade? Cessie? Ongerechtvaardigde verrijking?
Verder lezen
 
Rechtbank Overijssel / 14-4-2021
ECLI:NL:RBOVE:2021:1627
Een varkenshouder vraagt in 2008 aan de gemeente Dinkelland om een principebesluit tot medewerking aan de vestiging van een megastal in een LOG-gebied in de gemeente. Dat principebesluit wordt gegeven. In 2012 wordt zijn aanvraag (tot medewerking aan wijziging van het bestemmingsplan zodat een en ander mogelijk wordt) echter afgewezen. Na bezwaar wordt dat besluit in 2015 herroepen maar in 2017 wo
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 06-4-2021
ECLI:NL:GHSHE:2021:1020
Berekening legitieme porties; legitimaris is eerst in nalatenschap van zijn vader (erflater; overleden in 2012) uitgesloten als erfgenaam en daarna in nalatenschap van zijn moeder (erflaatster; overleden in 2015). De rechtbank heeft bij de berekening van de legitieme porties de berekening van de notaris gevolgd, maar deze is om twee redenen niet juist: 1) bij de berekening van de erfdelen in de n
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 23-3-2021
ECLI:NL:RBGEL:2021:1362
Gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas. Overgang van onderneming. WGA flex. Grondslag uitkeringsbesluiten die zijn toegerekend. Weigering herziening eerdere beschikking op aanvraag is een appellabele beschikking. De rechtbank is van oordeel dat uit de feiten en omstandigheden volgt dat sprake is van een overgang van onderneming omdat zowel de activa, het klantenbestand en de werkne
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Den Haag / 30-3-2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:592
De Inspecteur legt naar aanleiding van een boekenonderzoek voor het jaar 2015 een ambtshalve aanslag en een vergrijpboete op. In geschil is of de vereiste aangifte is gedaan. Het Hof oordeelt dat belanghebbende niet op de juiste wijze is aangemaand. Ten tijde van de verzending van de aanmaning verbleef belanghebbende niet op zijn brp-adres maar in voorlopige hechtenis en de Inspecteur was hiervan
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 14-4-2021
ECLI:NL:RBOVE:2021:1627
Een varkenshouder vraagt in 2008 aan de gemeente Dinkelland om een principebesluit tot medewerking aan de vestiging van een megastal in een LOG-gebied in de gemeente. Dat principebesluit wordt gegeven. In 2012 wordt zijn aanvraag (tot medewerking aan wijziging van het bestemmingsplan zodat een en ander mogelijk wordt) echter afgewezen. Na bezwaar wordt dat besluit in 2015 herroepen maar in 2017 wo
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 03-3-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:2265
Burenrecht. Eigendom strook grond. Geen inbezitneming. Beroep op verjaring slaagt niet. Gedaagde heeft strook grond niet mogen bebouwen en zal dat wat hij daarop, daarboven of daarin heeft aangebracht, moeten verwijderen.
Verder lezen