Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
28-05-2020
Flexibilisering scheurverbod in Natura 2000-gebieden
Verbod kan worden opgeheven, indien ter compensatie buiten Natura 2000-gebieden evenveel hectares blijvend grasland worden aangewezen als ecologisch kwetsbaar
Verder lezen
 
27-05-2020
Invoering nieuwe perceelsregistratie en BGT-check
In de BGT-check kunnen de nieuwe topografische grenzen van de percelen gecontroleerd worden.
Verder lezen
 
20-05-2020
Subsidie voor innovatie veestallen
Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling van nieuw stal- en managementmaatregelen wordt op 25 mei opengesteld.
Verder lezen
 
19-05-2020
Geen verplichte rijenbemesting mais op zand- en lossgrond
Uitrijden drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib volgens ontwerpregeling pas vanaf 1 april toegestaan
Verder lezen
 
19-05-2020
Aanvragen natuurvergunning wenselijk
Natuurvergunning noodzakelijk voor voortzetting bedrijfsvoering en bij stoppers om ammoniakrechten te kunnen verkopen.,
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 01-5-2020
ECLI:NL:RBZWB:2020:2059
Afwijzen verzoek tot handhaving
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 27-5-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:4632
Octrooirecht. Telecommunicatie. EGPRS-extensie van GSM-standaard. Octrooi niet inventief. Vervolgzittingen over niet-technische verweren gaan niet door. Tussenvonnis omdat proceskosten nog niet gespecificeerd zijn.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 26-5-2020
ECLI:NL:RBROT:2020:4636
Last onder dwangsom tot het verwijderen van een loods. Deze is zonder bouwvergunning tot stand gekomen en wordt ism de bestemming gebruikt als onder meer een horeca-inrchting. Vovo is afgewezen.
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 13-5-2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:2747
Waterschap niet aansprakelijk voor schade als gevolg van wateroverlast. Geen schending van de op het Waterschap rustende zorgplicht.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 01-5-2020
ECLI:NL:RBZWB:2020:2016
Intrekken bijstand op grond van de Participatiewet
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 25-3-2020
ECLI:NL:RBNNE:2020:1994
Ontkenning vaderschap en vaststelling gerechtelijke vaststelling vaderschap. Verzoekster heeft verblijfsvergunning. Minderjarige heeft een afgeleide status van moeder. Artikel 10:17 BW van toepassing. Nederlands recht van toepassing. Zaak wordt beoordeeld op grond van artikel 1:200 BW, artikel 1:207 BW en artikel 1:5 BW.
Verder lezen
 
 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en / 15-5-2020
ECLI:NL:OGHACMB:2020:131
In hoger beroep is de vraag aan de orde of belanghebbende terecht niet-ontvankelijk in zijn bezwaar is verklaard. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de op 2 april 2015 opgelegde belastingaanslagen niet op de voorgeschreven wijze zijn bekend gemaakt en dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Het Hof is van oordeel dat de Inspecteur (en de Ontvanger) een dergelijk verw
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 20-5-2020
ECLI:NL:RBROT:2020:4678
Pensioenverevening. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Keuze voor latere ingangsdatum pensioen geoorloofd. Afstorting uit BV onder commerciële verzekeraar door D-GA. Geen conversie overeengekomen. Geen dwaling bij keuze van het gekozen pensioenproduct. Kat in de zak niet aan wederpartij toerekenbaar.
Verder lezen