Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
22-06-2017
Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen
In bepaalde gebieden geldt een verbod op beregening met oppervlaktewater in verband met bruinrot.
Verder lezen
 
20-06-2017
Extra subsidie brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer
Benodigde budget wordt verkregen door vermindering budget voor bedrijfstoeslag.
Verder lezen
 
14-06-2017
Verplichte bestrijding IBR vanaf 2018
Overheid gaat bestrijding IBR regelen, maar BVD (nog) niet.
Verder lezen
 
13-06-2017
GPS-meting percelen leidt niet tot gewenste resultaat
RVO hoeft binnen de marge vallend verschil tussen opgegeven en geconstateerde oppervlakte van een perceel niet nader te beoordelen.
Verder lezen
 
07-06-2017
Let op realisatietermijn PAS
Bedrijfssituatie volgens melding of vergunning moet binnen twee jaar gerealiseerd worden.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 16-6-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:2207
Bouwplan en welstandsadvies. Tegenrapport van architect. Aanvullend welstandsadvies. Uit welstandsadviezen blijkt niet aan de hand van welke criteria uit de welstandsnota de welstandscommissie tot haar is gekomen en hoe zij tot de conclusie is gekomen dat het bouwplan in overeenstemming is met die criteria. Verweerder heeft niet mogen volstaan met een verwijzing naar de welstandsadviezen.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 15-6-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:2191
Biovergistingsinstallatie en capaciteit. RIE-installatie? Vergunningsvoorschrift en controlevoorschrift. Grondslag van de aanvraag niet verlaten. Geluid en geur. Zelf voorziend vergunningsvoorschrift gewijzigd naar aanleiding van het verhandelde ter zitting.
Verder lezen
 
Raad van State / 21-6-2017
ECLI:NL:RVS:2017:1654
Bij besluit van 18 mei 2015 heeft de staatssecretaris het verzoek van [appellant] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedeeltelijk toegewezen en voor het overige afgewezen.
Verder lezen
 
Raad van State / 21-6-2017
ECLI:NL:RVS:2017:1659
Bij besluit van 7 april 2015 heeft het college beslist op het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 22-6-2017
ECLI:NL:GHSHE:2017:2822
wwz; ontslag op staande voet, dringende reden, geen billijke vergoeding, geen transitievergoeding.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 31-1-2017
ECLI:NL:RBAMS:2017:4371
‘Door zonder geldige reden haar intentie om een arbeidsovereenkomst met [X] te sluiten geen gevolg te geven en door de leerstageovereenkomst zonder geldige reden voortijdig te beëindigen, heeft [Y] naar het oordeel van de kantonrechter onrechtmatig gehandeld respectievelijk is zij tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichting. Derhalve is zij schadeplichtig geworde
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 08-6-2017
ECLI:NL:RBAMS:2017:4362
Effectenleaseovereenkomst, gevolgen van beleggingsadvies van een tussenpersoon zonder vergunning, geen grond toepassing bijzondere bewijslastverdeling, afnemer zal daarom moeten bewijzen dat de tussenpersoon een financieel advies heeft gegeven, toepassing arrest van de Hoge Raad van 2 september 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2012); Vordering tot betaling van een schadevergoeding; Afnemer stelt dat een tu
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 01-6-2017
ECLI:NL:RBAMS:2017:4355
Afwijzing van het verzoek van het OM tot ontslag van de bestuurders en ontbinding van een stichting
Verder lezen