Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
07-12-2017
Fiscale behandeling fosfaatrechten nog onduidelijk
Fosfaatrechten zijn (vooralsnog) niet afschrijfbaar en toepassing herinvesteringsreserve bij verkoop van rechten niet mogelijk
Verder lezen
 
06-12-2017
Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari
Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten.
Verder lezen
 
05-12-2017
Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari
Ga na hoe realistisch de verwerkte hoeveelheid fosfaat is.
Verder lezen
 
30-11-2017
Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1
Uitstel zuiveringsplicht bij gebruikmaking van een collectieve zuiveringsinstallatie kan nu officieel geregeld worden.
Verder lezen
 
28-11-2017
Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht
Status vrije-uitloopeieren vervalt na zestien weken, beoordeling op koppelniveau.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 05-12-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:4687
Omgevingsvergunning voor bouwen kapschuur. Afwijking bestemmingsplan op grond van het Bor. De bestaande schuur voor de kwekerij op het perceel valt onder het gebruiksovergangsrecht en is niet noodzakelijk voor de realisering van de geldende bestemming, zodat die schuur geen hoofdgebouw is. Hieruit volgt dat de te bouwen kapschuur niet als bijbehorend bouwwerk kan worden aangemerkt, zodat verweerde
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 07-12-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:4685
-vrijheid van meningsuiting-column-onrechtmatige daad -rectificatie-artikel 10 EVRM -artikel 6:162 BW
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 05-12-2017
ECLI:NL:GHSHE:2017:5387
Geschil tussen beheerder recreatie park en bewoners/eigenaren omtrent jaarlijkse lasten voor onderhoud en infrastructuur en andere kosten. Hof gelast een meervoudige comparitie.
Verder lezen
 
Raad van State / 06-12-2017
ECLI:NL:RVS:2017:3361
Bij besluit van 22 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan ``Tussenweg 10-16 Middenmeer`` vastgesteld.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 06-10-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:4239
Separaat hoger beroep. Geen processueel belang bij beoordeling van hoger beroep tegen aangevallen uitspraak, waarbij de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 22-11-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:4706
Ots toegewezen. Uhp afgewezen. De geuite zorgen zijn gebaseerd op het verleden. Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat opvoedingssituatie onveilig is. Inbreuk family life. Geen zwaarwegende redenen. Wachtlijst opname de Stee rechtvaardigt geen dusdanige ingreep.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 08-12-2017
ECLI:NL:GHAMS:2017:5049
OK; Enquête; vaststelling wanbeleid; voorzieningen getroffen; afwijzing verzoek veroordeling in kosten van enquête; art. 2:354, 355, 356, 357 BW
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 05-12-2017
ECLI:NL:GHSHE:2017:5464
Uitstel van betaling in verband met een belastingschuld door de Ontvanger totdat op het bezwaarschrift is beslist. Het bezwaarschift wordt naar aanleiding van een vaststellingsovereenkomst met de inspecteur ingetrokken. Redelijke uitleg leidt tot het oordeel dat het uitstel van betaling wordt geacht te zijn verleend tot het moment van de intrekking van het bezwaarschrift. Consequentie is dat de re
Verder lezen