Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
17-10-2018
Subsidie investeringen in energie glastuinbouw
Glastuinbouwbedrijven kunnen tot 9 november subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen
Verder lezen
 
16-10-2018
Bijhouden gewasbeschermingsmonitor
Gebruik gewasbeschermingsmonitor verplicht voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.
Verder lezen
 
09-10-2018
Vrijstellingen EA-vanggewassen in 2018
Gebruik van vrijstellingen EA-vanggewassen 2018 moet voor 1 december gemeld worden
Verder lezen
 
08-10-2018
Pas op met overdrachten fosfaatrechten vleesvee
Bekijk of er al een herbeoordeling van de rechten heeft plaatsgevonden.
Verder lezen
 
04-10-2018
Vergoeding voor onterechte I&R-blokkade
Aantoonbare schade als gevolg van onterechte I&R-blokkade zal op verzoek worden vergoed.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 16-1-2018
ECLI:NL:RBMNE:2018:5050
Weigering tegemoetkoming planschade. Eiseres heeft de door haar geopperde uitbreidingsmogelijkheden niet geconcretiseerd, in die zin dat zij niet dan wel onvoldoende heeft onderbouwd dat op grond van die omstandigheid zou moeten worden geoordeeld dat verweerder ten onrechte heeft geconcludeerd dat in dit geval geen sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf. De enkele niet nader onderbouwde st
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 16-10-2018
ECLI:NL:GHSHE:2018:4301
CAR-verzekering. Varkensstal. Vloerelementen/betonroosters. Vervolg op arresten van 14 februari 2017 en 22 augustus 2017.
Verder lezen
 
Raad van State / 17-10-2018
ECLI:NL:RVS:2018:3334
Bij besluit van 26 januari 2015 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen het zonder omgevingsvergunning voor de activiteit milieu in werking zijn van een melkrundveehouderij aan de [locatie 1] te Overasselt (hierna: het perceel).
Verder lezen
 
Raad van State / 17-10-2018
ECLI:NL:RVS:2018:3370
Bij besluit van 16 februari 2016 heeft de staatssecretaris, op verzoek van [appellante sub 1], een bijzondere emissiefactor voor een ligboxenstal aan [locatie] (hierna: de stal), voorzien van het door Bos Benelux ontwikkelde Aeromix-systeem, vastgesteld op 9,1 kg ammoniak (NH3) per dierplaats per jaar.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 19-10-2018
ECLI:NL:RBOVE:2018:3961
De kantonrechter oordeelt dat een Grieks restaurant in Holten ontruimd moet worden omdat de huurder al ruim 65.000 euro aan huurbetalingen achterloopt. Dat bedrag moet hij dan ook betalen aan de verhuurder, samen met een voorschot op de huur die in de toekomst nog betaald moet worden en de proceskosten. De huurder hoeft nu niet het resterende bedrag van de huurkoopovereenkomst te betalen, dat za
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 21-9-2018
ECLI:NL:RBDHA:2018:12462
Kort geding. Vordering tot opheffing vervangende hechtenis afgewezen.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 18-10-2018
ECLI:NL:CRVB:2018:3215
Herziening en terugvordering onverschuldigd betaalde WW-uitkering en boeten zijn in rechte onaantastbaar geworden. Bij schending inlichtingenplicht wordt gebruik gemaakt van de volledige aflossingscapaciteit van de schuldenaar. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het Uwv de aflossingscapaciteit van appellante op een juist bedrag heeft vastgesteld. Bevoorrechte (preferente) vordering.
Verder lezen
 
 
Hoge Raad / 19-10-2018
ECLI:NL:HR:2018:1975
Procesrecht. Arbeidsrecht. Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsgerelateerd verkeersongeval (art. 7:611 BW). Gebondenheid rechter in schadestaatprocedure (art. 612 Rv) aan in hoofdprocedure vastgestelde grondslag voor aansprakelijkheid. Uitleg arrest in hoofdprocedure, in het licht van de toenmalige rechtspraak over werkgeversaansprakelijheid.
Verder lezen