Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
23-01-2020
Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen
Extra aftrek voor maatregelen die op de energielijst staan.
Verder lezen
 
21-01-2020
Sleuf- en mestsilo’s vallen onder afschrijvingsbeperking
Sleuf- en mestsilos en erfverhardingen behoren tot de aanhorigheden van gebouwen.
Verder lezen
 
16-01-2020
Boete voor foutieve VKI-melding
Niet functioneren Veemanager app geen reden voor verlaging boete
Verder lezen
 
16-01-2020
Meststoffenwet en hoogte melkproductie per koe
RVO.nl gaat uit van de geproduceerde hoeveelheid melk en niet alleen van de afgeleverde melk
Verder lezen
 
09-01-2020
Aanpassing gebruik meststoffen op natuurterrein en overige grond
Differentiatie gebruiksnormen overige grond, gebruiksbeperkingen natuurterrein moeten nauwkeuriger beschreven worden in gebruiksovereenkomsten.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Den Haag / 09-1-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:473
Twee marktdeelnemers hebben op 10 januari 2017 partijen teakhout uit Myanmar op de interne markt gebracht. Daarbij hebben zij niet alle stappen van het stelsel van zorgvuldigheidseisen van de Houtverordening volledig uitgevoerd. Verweerder was bevoegd om handhavend op te treden.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 22-1-2020
ECLI:NL:RBROT:2020:392
Verweerder heeft een boete opgelegd omdat een toezichthouder op het slachthuis heeft geconcludeerd dat de kuikens van eiser vangletsel hadden. Vangletsel wordt bepaald door een telling aan de slachtlijn van kuikens met bepaalde bloedingen. De handhavingsnorm van 2 % die verweerder daarbij hanteert acht de rechtbank niet toelaatbaar omdat dit in strijd met de Transportverordening is, op grond waarv
Verder lezen
 
Rechtbank Amsterdam / 17-12-2019
ECLI:NL:RBAMS:2019:9388
WIA, schattingsbesluit niet van toepassing, niet volledig arbeidsongeschikt. Toetsing benutbare mogelijkheden.
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 14-1-2020
ECLI:NL:GHSHE:2020:85
kort geding: nakoming ter comparitie gemaakte afspraken?
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 24-1-2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:144
OK; enquêterecht; tweede fase; vaststelling dat zich wanbeleid heeft voorgedaan; afwijzing van hetgeen meer of anders is verzocht
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 22-1-2019
ECLI:NL:RBGEL:2019:6251
burenrecht, onduidelijkheid over aangewezen erfgrens, niet kadaster maar partijen bepalen in beginsel de loop van de erfgrens. Rechtbank wijst loop erfgrens aan conform eerdere aanwijzing door partijen.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 23-1-2020
ECLI:NL:CRVB:2020:160
Ongewijzigde voortzetting naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 55 tot 65%. Er zijn geen aanknopingspunten voor de conclusie dat er redenen zijn om een arbeidsduurbeperking aan te nemen. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Gravenhage / 31-1-2007
ECLI:NL:GHSGR:2007:1760
In geschil is het antwoord op de vraag of: ten onrechte het opleggen van een naheffingsaanslag in de loonbelasting over het jaar 1997 aan [A] voor zover betrekking hebbend op de imagerechten, achterwege is gebleven; sprake is van een gecoördineerde actie van de Belastingdienst waarvan de onderhavige aanslag onderdeel uitmaakt; sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel in verband met
Verder lezen