Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
(0548) 54 00 54 (G.J. Steunenberg)
Openstelling TEK-regeling op 21 maart 
 
Datum: 15-3-2023
Categorie: Subsidies
Trefwoorden: subsidies
 
Definitieve regeling tegemoetkoming energiekosten vastgesteld voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen
 
Inhoud

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder landbouwondernemingen) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. De regeling wordt opengesteld in de periode 21 maart 9.00 uur tot en met 2 oktober 17.00 uur. Er kan dan met terugwerkende kracht subsidie aangevraagd worden voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Voorwaarden
Er moet aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming, vereniging of stichting voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  • De onderneming, vereniging of stichting is in Nederland gevestigd en staat met handelsnaam ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • De onderneming, stichting of vereniging is uiterlijk op 31 december 2002 ingeschreven in het handelsregister.
  • Minimaal 7% van de omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
  • Er is sprake van een zakelijk energiecontract (contract op naam van de onderneming, vereniging of stichting).
  • Er is geen sprake van een vast energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling (€ 1,19 /m3 voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit). Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023.

Berekening energie-intensiteit
Of aan de energie-intensiteitseis wordt voldaan, wordt berekend op basis van een schatting van het jaarverbruik door de netbeheerder en de zogeheten modelprijs 2022. Deze modelprijs is door het CBS vastgesteld op € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.

Subsidie
Er wordt alleen subsidie verstrekt als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit (drempelprijzen). Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

Voorschot
Er wordt een voorschot van 50% verstrekt, waarbij een prijs van € 0,60 per kWh elektriciteit en € 2,00 per m3 gas wordt gehanteerd.

Subsidievaststelling
De aanvrager moet uiterlijk op 31 mei 2024 een vaststellingsaanvraag indienen. De definitieve subsidie wordt berekend op basis van de nog vast te stellen modelprijs 2023.

Link naar dit bericht