Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
(0548) 54 00 54 (G.J. Steunenberg)
Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider 
 
Datum: 03-8-2022
Categorie: Toekomstig GLB beleid
Trefwoorden: gecombineerde opgave, gewassen, glb, jonge landbouwers, landbouwbeleid, landbouwer, perceel
 
Aanmelding nieuwe GLB voor 31 januari
 
Inhoud

De aanvraagprocedure voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ziet er aanmerkelijk anders uit dan de huidige procedure. De nieuwe procedure bestaat uit drie stappen.

Stap 1: deelnamemelding
Voorafgaand aan elk aanvraagjaar zal men zich moeten aanmelden voor deelname. Voor het jaar 2023 is aanmelding mogelijk tussen 1 december 2022 en 31 januari 2023. Bij deze aanmelding zullen de volgende zaken doorgegeven moeten worden:

  • (Verwacht) bouwplan (incl. landschapselementen) aanvraagjaar;
  • Voor welke steunregelingen men in aanmerking wil komen (bijv. basispremie, herverdelingssteun, eco-premie, steun jonge landbouwers, vestigingssteun);
  • Welke eco-activiteiten men denkt te gaan uitvoeren.

Stap 2: gecombineerde opgave
Jaarlijks moet uiterlijk 15 mei een Gecombineerde opgave ingediend worden, waarmee onder meer wijzigingen in het bouwplan (nieuwe percelen, ander gewas) worden doorgegeven.

Stap 3: definitieve aanvraag uitbetaling
Jaarlijks zal tussen 15 oktober en 30 november nog een definitieve aanvraag voor uitbetaling ingediend moeten worden. Bij deze aanvraag geeft men aan welke (eco)activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Tip              Door de perceelsregistratie steeds actueel te houden, wordt het aanvraagproces vergemakkelijkt. Ook is daarmee beter zicht op of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Link naar dit bericht