Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
31-05-2023
Melden oneerlijke handelspraktijken bij ACM
Veel mogelijke overtredingen worden niet gemeld bij ACM, onder meer door onbekendheid met Wet oneerlijke handelspraktijken
Verder lezen
 
31-05-2023
Pachtkamer stelt hoge eisen aan medepacht
Alleen vakbewaamheid voorgestelde medepachter is niet voldoende, scholing en inzicht zijn ook belangrijk.
Verder lezen
 
24-05-2023
Onderzaai vanggewas bij maïs
Overweeg onderzaai vanggewas bij laat inzaaien maïs
Verder lezen
 
24-05-2023
Pachtkamer: pacht duurt een jaar langer
Langere duur pachtovereenkomst omdat deze niet binnen twee maanden na ingangsdatum naar de Grondkamer is verzonden
Verder lezen
 
23-05-2023
Beloning meewerkende kinderen
Voor beloning thuiswonende kinderen bestaat een eenvoudige beloningsmogelijkheid, die fiscaal voordeel kan opleveren.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Den Haag / 23-5-2023
ECLI:NL:GHDHA:2023:931
Arbeidsovereenkomst; incorporatie cao; verjaring.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 13-9-2022
ECLI:NL:RBROT:2022:12150
Kort geding - vordering tot herstel van gebreken aan zonnenpanelen afgewezen. Uitleg van de overeenkomst en vrijwaring. Voldoet de PV-installatie aan de vereisten?
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 25-5-2023
ECLI:NL:RBOBR:2023:2589
pacht; incident op de voet van art. 843a Rv.
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 25-5-2023
ECLI:NL:RBOBR:2023:2436
Een varkenshouderij is (onder meer) een last onder dwangsom opgelegd om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). De boer heeft een voorstel gedaan om aan de last te voldoen. Het college zal echter wel moeten nagaan of het opleggen van de last zelf evenredig is en zal hierbij vooral moeten kijken naar het doel van het Beh en de vraag of het echt nodig is in het licht van dit doel o
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 31-5-2023
ECLI:NL:CRVB:2023:1027
Afwijzing aanvraag om uitkering op grond van de Wajong. De rechtbank heeft het Uwv terecht gevolgd in zijn standpunt dat appellante in de in geding zijnde periode beschikte over arbeidsvermogen en om die reden niet als jonggehandicapte is aan te merken.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 31-5-2023
ECLI:NL:CRVB:2023:1025
Buiten behandeling stellen aanvraag. Met de aanwezige medische gegevens kan niet worden beoordeeld hoe appellantes belastbaarheid was op 13 maart 2008 en evenmin kan worden beoordeeld of er hierin wijzigingen waren ten opzichte van de beoordeling in maart 2003.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Den Haag / 23-5-2023
ECLI:NL:GHDHA:2023:931
Arbeidsovereenkomst; incorporatie cao; verjaring.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 26-1-2023
ECLI:NL:RBROT:2023:4144
Kort geding- partijen vorderen over en weer ex artikel 843a Rv inzage/afgifte van bescheiden. Vorderingen afgewezen nu partijen de stukken of al aan elkaar hadden overgelegd of niet voorhanden zijn.
Verder lezen