Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
02-02-2023
Boetes voor onjuist vervoer schapen terecht opgelegd
Veewagen onvoldoende gereinigd en ontsmet, geen register bijgehouden van reiniging en ontsmetting
Verder lezen
 
31-01-2023
Kortere uitrijdperiode drijfmest op bouwland
Benodigde wetswijziging is nog niet in werking getreden.
Verder lezen
 
25-01-2023
Geen uitstel bufferstroken en vanggewassen
Minister moet eerder verleend uitstel terugdraaien op aandrang van de Europese Commissie.
Verder lezen
 
25-01-2023
Derogatie 2023
Extra gebieden aangewezen waar de lagere derogatienorm geldt
Verder lezen
 
18-01-2023
Nieuwe GLB: landschapselementen
Voorwaarden (aangrenzende) landschapselementen
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 06-2-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:402
De minister is van plan om de Vegetatielegger (onderdeel van de Legger rijkswaterstaatswerken) voor de Grensmaas te actualiseren. Rondom de Grensmaas, een onbevaarbaar deel van de Maas langs de Belgisch-Nederlandse grens, vindt landschaps- en natuurontwikkeling plaats. Eiseressen zijn betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de natuur aldaar. In het kader van de beoogde wijzigingen in het v
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 31-1-2023
ECLI:NL:RBNNE:2023:352
Omgevingsvergunning tbv de realisatie van sleufsilo`s en het verlengen van een stal. Belanghebbendheid van de Stichting Tinallinge Plus. Stikstofemissie neemt toe bij een beoordeling in het ruimtelijk spoor.
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 15-12-2022
ECLI:NL:RBOBR:2022:5462
Betreft weigering van waterschap om een preventieve last onder dwangsom op te leggen voor toekomstige viswedstrijden voor het vissen met lood. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een aanvraag is bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb omdat het verzoek om handhaving onvoldoende gespecificeerd is. Ter voorlichting van partijen merkt de rechtbank op dat als tijdens viswedstrijde
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 15-12-2022
ECLI:NL:RBOBR:2022:5461
Betreft weigering van waterschap om een preventieve last onder dwangsom op te leggen voor toekomstige viswedstrijden voor het vissen met lood. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een aanvraag is bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb omdat het verzoek om handhaving onvoldoende gespecificeerd is. Ter voorlichting van partijen merkt de rechtbank op dat als tijdens viswedstrijde
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 24-1-2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:280
Er is geen sprake van onlosmakelijke samenhang van activiteiten als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo. Het restaureren, verbouwen, slopen en saneren van asbest van het rijksmonument zijn handelingen die kunnen plaatsvinden los van het toekomstig gewenste gebruik van het Gezellenhuis als bed & breakfast en grandcafé met (muziek)podium en brouwerij. Bovendien kunnen deze hande
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 28-9-2022
ECLI:NL:RBMNE:2022:4723
WOZ-waarde; woning; standaard; beroep ongegrond.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 20-9-2022
ECLI:NL:RBMNE:2022:4727
WOZ (woning). Ongegrond.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 11-11-2022
ECLI:NL:RBMNE:2022:4583
Beroep tegen niet tijdig beslissen op aanvraag herbeoordeling kinderopvangtoeslag.
Verder lezen