Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
17-08-2022
Overmacht GLB-subsidies tijdig melden
Beroep op overmacht mogelijk wanneer het door extreme situaties niet mogelijk is aan de voorwaarden te voldoen.
Verder lezen
 
11-08-2022
Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld
Voorwaarden toepassing vrijstellingsregeling ongewijzigd, overdracht mogelijk bij bedrijfsoverdrachten
Verder lezen
 
11-08-2022
Regels grasland scheuren
Regels verschillen per grondsoort
Verder lezen
 
03-08-2022
Voorsorteren op eco-activiteit ‘groenbedekking’
Vanggewassen van dit jaar kunnen onder voorwaarden volgend jaar ingezet worden als eco-activiteit
Verder lezen
 
03-08-2022
Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider
Aanmelding nieuwe GLB voor 31 januari
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 11-8-2022
ECLI:NL:CRVB:2022:1795
Vaststellen mate van arbeidsongeschiktheid op 76,14%. De hoogte van de WGA-vervolguitkering wijzigt niet. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft in haar rapport van 27 juni 2022 voldoende toegelicht wat de beperking van appellante inhoudt. Daarmee is ook rekening gehouden in de FML.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 15-8-2022
ECLI:NL:RBNHO:2022:7043
Beroep tegen verlening omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van huisvesting voor 20 agrarische seizoenarbeiders in Oudesluis ongegrond verklaard. Met het verlenen van de vergunning wordt een goed woon- en leefklimaat van eisers niet geschaad.
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 16-8-2022
ECLI:NL:RBDHA:2022:8234
Kort geding, overheidsaansprakelijkheid; aanwijzing en vrijstelling van het konijn in de zin van art. 3.15 Wet Natuurbescherming. Buitenwerkingstelling regelgeving wordt afgewezen aangezien deze niet onmiskenbaar onrechtmatig is, ook geen ordemaatregel.
Verder lezen
 
Raad van State / 17-8-2022
ECLI:NL:RVS:2022:2387
Bij besluit van 25 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schagen aan Agri Novum Zypani omgevingsvergunning onder voorschriften voor 25 jaar verleend voor het realiseren van een innovatieve onderzoekslocatie voor een grondgebonden zonne-installatie (een zonnepark) op het perceel Belkmerweg achter nummer 67 te Sint Maartensvlotbrug. Het project waarvoor omgevingsvergunni
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 10-8-2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:4691
Aanslagen en navorderingsaanslagen IB/PVV, omkering en verzwaring van bewijslast ivm niet doen van vereiste aangifte artikel 27e Awr, redelijke schatting inspecteur, vermogensvergelijking, vergrijpboetes
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 13-7-2022
ECLI:NL:GHSHE:2022:2588
De wrakingskamer is van oordeel dat het wrakingsverzoek, voor zover het ziet op de beslissing van de raadsheer om het verzoek tot uitstel van de inhoudelijke behandeling af te wijzen, ziet op een procesbeslissing. In het onderhavige geval geeft de beslissing van de raadsheer, althans (het ontbreken van) de motivering daarvan, geen blijk van (de schijn van) vooringenomenheid. Voor zover het wraking
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 17-8-2022
ECLI:NL:RBDHA:2022:8097
Teruggave van inbeslaggenomen geldbedrag, vader van eiseres is rechthebbende als bedoeld in art. 3:119 BW. Overwegingen over bezit en feitelijke macht (3:109 BW e.v.), bewijsvermoedens.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 11-8-2022
ECLI:NL:RBDHA:2022:8164
Verwijzingsuitspraak. Prejudiciële vragen over grensoverschrijdende dienstverrichting. Vrijheid van diensten. Uitleg artikel 56 en 57 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Verder lezen