Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
08-12-2022
Vorming herinvesteringsreserve mogelijk voor verkoop onbenutte
Alle toegekende fosfaatrechten kunnen worden aangemerkt als bedrijfsmiddel, omdat de belastingplichtige de intentie had deze te benutten
Verder lezen
 
08-12-2022
Jaar uitstel voor bufferstroken en vanggewassen voor
Aanleg bufferstroken en inzaai vanggewassen op zand- en lössgronden uitgesteld tot 2024
Verder lezen
 
07-12-2022
Aanvullende acties mest nodig?
Controleer of voldoende mest is verwerkt en of aanmelding derogatie en/of fosfaatverrekening gewenst is.
Verder lezen
 
01-12-2022
Schadevergoeding voor PAS-melders bij handhaving
Aanmelding voor legalisatieprogramma noodzakelijk, opgelegde dwangsommen kunnen niet vergoed worden
Verder lezen
 
01-12-2022
Voortgang aanpak stikstof
Prioriteit aan legalisatie PAS-melders, aanpak piekbelasters en andere stikstofmaatregelen.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 06-12-2022
ECLI:NL:RBAMS:2022:7416
Winkelketen Holland & Barrett krijgt twee boetes van in totaal 191.250 euro. Het bedrijf verkocht tabletten als geneesmiddel zonder vergunning en maakte daarvoor vergunningsloos reclame.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 21-10-2022
ECLI:NL:RBNHO:2022:9267
Als wijziging van een inrichting geen extra nadelige of andere nadelige milieugevolgen met zich meebrengt, is sprake van een milieuneutrale wijziging van de inrichting. De wijziging van de risicocontour is niet het gevolg van wijziging van de inrichting, maar het gevolg van een wijzing van regels voor berekening van de risicocontour.De wijziging/vergroting van de contour zou zich ook hebben voorge
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 21-10-2022
ECLI:NL:RBNHO:2022:9266
Beroep voor zover gericht tegen de weigering om toepassing te geven aan artikel 20 Bevi is niet ontvankelijk, omdat artikel 20 Bevi alleen een instructienorm voor het bevoegd gezag bevat. Rechtsgevolgen ontstaan pas als vervolgbesluiten worden genomen.
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 08-12-2022
ECLI:NL:RBGEL:2022:6827
Rangschikking landgoed Natuurschoonwet 1928; uitbreiding opstal; functioneel; directe relatie; inbreuk op het natuurschoon; vertrouwensbeginsel; maatwerk?
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 15-11-2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:6804
parkeerbelasting; PKV; hoorplicht niet geschonden; terecht uitgegaan van wegingsfactor zeer licht
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 15-11-2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:6799
parkeerbelasting; PKV; terecht uitgegaan van wegingsfactor licht; ten onrechte geen punt toegekend voor hoorgesprek
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 07-12-2022
ECLI:NL:RBAMS:2022:7417
Een koper van aandelen van twee vennootschappen heeft zonder succes geprobeerd het bindende advies van een deskundige waarin de waarde van de aandelen is bepaald, te vernietigen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 15-11-2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:6797
parkeerbelasting; geparkeerd op een locatie waar parkeervergunning niet geldig was; naheffingsaanslagen terecht opgelegd
Verder lezen