Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
29-09-2022
Belastingplan 2023
Verlaging en beperking aftrek ondernemingsfaciliteiten, afschaffen middellingsregeling en fiscale oudedagsreserve
Verder lezen
 
28-09-2022
Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming
Aanmelding en aanvraag tegemoetkoming nog tot en met 30 november 2022 mogelijk
Verder lezen
 
27-09-2022
Aanvragen ontheffing afvoer pluimveemest in beperkingsgebieden
Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan met hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest.
Verder lezen
 
22-09-2022
Graasdierpremie en bijvoeren dieren
Bijvoeren dieren bij onvoldoende grasaanbod door droogte toegestaan
Verder lezen
 
22-09-2022
Onvoldoende bescherming tegen geuroverlast veehouderijen
Rechter oordeelt dat de Staat een schadevergoeding moet betalen aan acht burgers, omdat zij te veel geuroverlast ondervinden van nabijgelegen veehouderijen
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 22-7-2022
ECLI:NL:RBAMS:2022:4241
Weigering omgevingsvergunning voor kamergewijze verhuur arbeidsmigranten, Strijd met afstandseis (tussen woningen met kamerverhuur) van het Paraplubestemmingsplan. Bevoegdheid om mee te werken aan vergunning in afwijking hiervan. Beroep op evenredigheidsbeginsel. Naar het oordeel van de rechtbank is de afstandsnorm - in het belang van een goed woon- en leefklimaat - noodzakelijk en geschikt en is
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 19-8-2022
ECLI:NL:RBROT:2022:6892
Er is voldoende rekening gehouden met de (netelroos)klachten van eiseres. Een urenbeperking kan niet worden vastgesteld omdat niet is voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden.
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 27-9-2022
ECLI:NL:GHSHE:2022:3266
Uitleg testament. Toezeggingen erflater. Gronden in Brazilië vallen niet in de verdeling van de nalatenschap van vader. Geen rechtsmacht om over overige gronden te oordelen.
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 29-4-2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:2032
Omgevingsvergunning. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de eerder voorgeschreven minimale vlieghoogte van 20 meter is geschrapt - beroep gegrond - vovo toegewezen tot 6 weken na nieuwe bob.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 03-10-2022
ECLI:NL:OGEAC:2022:274
Uitkoop minderheidsaandeelhouders Hunter Douglas N.V.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Den Haag / 24-8-2022
ECLI:NL:GHDHA:2022:1699
Artikel 17, lid 3, Wet WOZ. Gecorrigeerde vervangingswaarde twee kinderdagverblijven gemeente Leiden voor het belastingjaar 2019. De Heffingsambtenaar heeft aannemelijk gemaakt dat aan de hand van de gebruikte taxatiewijzer Onderwijs 2018 de restwaarden van ruwbouw, afbouw en installaties niet te hoog zijn vastgesteld en dat sprake is van een verlengde technische levensduur voor wat betreft de ins
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 06-9-2022
ECLI:NL:RBNHO:2022:7873
Naast WIA-uitkering op geld waardeerbare arbeid
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 01-9-2022
ECLI:NL:RBNHO:2022:8318
Na de uitspraak van de Raad van 1 november 2018, waarmee het ontslag van verzoekster is vernietigd, is verweerder overgegaan tot nabetaling van het salaris en andere emolumenten aan eiseres. In totaal heeft verweerder € 168.546,– bruto (€ 104.317,– netto) nabetaald. Partijen hebben in september 2019 een vaststellingsovereenkomst gesloten. Verzoekster heeft verweerder aanspr
Verder lezen