Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
20-06-2024
Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024
Forse stijging pachtnormen in alle pachtprijsgebieden als gevolg van zeer hoge inkomens in 2022
Verder lezen
 
20-06-2024
Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien
Startdatum uitgesteld naar 1 juli, minimale beweidingsduur echter ongewijzigd
Verder lezen
 
13-06-2024
Beloning meewerkende kinderen
Voor beloning thuiswonende kinderen bestaat een eenvoudige beloningsmogelijkheid, die fiscaal voordeel kan opleveren.
Verder lezen
 
13-06-2024
Actueel houden perceelregistratie verplicht
Wijzigingen in hoofd- en nateelten en opgegeven eco-activiteiten moeten onverwijld worden doorgegeven
Verder lezen
 
05-06-2024
Uitstel begindatum eco-activiteiten
Uiterste startdatum verschillende eco-activiteiten uitgesteld vanwege natte voorjaar
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 25-6-2024
ECLI:NL:CBB:2024:427
TVL Q1 2022. Te late aanvraag. Vasthouden aan aanvraagtermijn niet onevenredig. Niet gebleken dat het voor de onderneming onmogelijk was om een aanvraag tijdig in te dienen.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 25-6-2024
ECLI:NL:CBB:2024:425
SBI-herzieningsverzoek terecht afgewezen, omdat de onderneming geen aanvraag voor Q4 2020 heeft gedaan. Voor zover herzieningsverzoek bedoeld is als (pro forma) aanvraag Q4 2020; terecht afgewezen. Vasthouden aan aanvraagtermijn niet onevenredig.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 25-6-2024
ECLI:NL:CBB:2024:421
De minister heeft een verleende subsidie voor de ontwikkeling van en het onderzoek naar een innovatie voor hernieuwbare energie vastgesteld. Die subsidie is terecht op een lager bedrag vastgesteld dan verleend is. Het samenwerkingsverband heeft het energiedemonstratieproject niet afgerond. Het vaststellen van alleen de voorbereidingskosten in fase 1 is dan ook terecht. De overige kosten houden gee
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 20-6-2024
ECLI:NL:CBB:2024:420
voorlopige voorziening, afwijzing. De minister heeft terecht een bestuurlijke maatregel opgelegd aan een biogasinstallatie Groen Gas Jelsum. Dit bedrijf heeft in strijd met art. 28 Verordening dierlijke bijproducten gehandeld door onverwerkt categorie-2 materiaal te vergisten. In dit materiaal hebben kadavers gezeten. De minister heeft ter bescherming van de dier- en volksgezondheid bepaald dat de
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 18-6-2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:4130
wet herstel toeslagen
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 18-6-2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:4160
PW. Intrekking bijstandsuitkering
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 19-6-2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:4194
Voorlopige voorziening | mondelinge uitspraak | geen spoedeisend belang
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 14-6-2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:4144
en 23/2589. Kwijtscheldingswinstvrijstelling. Geen sprake van niet voor verwezenlijking vatbare rechten. Beroep ongegrond.
Verder lezen