Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
17-05-2022
Opkoopregelingen veehouderijbedrijven
Provinciale regeling voor piekbelasters uit alle veehouderijsectoren, landelijke regeling voor melkvee-, pluimvee- en varkenshouders
Verder lezen
 
12-05-2022
TVL-aanvraag compleet maken
Aanvragers die nog niet alle informatie hebben aangeleverd, krijgen twee weken de tijd de ontbrekende gegevens in te sturen.
Verder lezen
 
11-05-2022
Randvoorwaardenkorting vanwege ontbreken natuurvergunning
Veehouder was op moment van controle wel vergunningplichtig, nadien vervallen vergunningplicht betekent niet dat korting onterecht is
Verder lezen
 
05-05-2022
Hoge Raad: kosten vervanging asbestdak voor verzekeraar
Zowel de kosten van het verwijderen van asbestdaken als het vervangen ervan kunnen tot de bereddingskosten behoren.
Verder lezen
 
02-05-2022
Verlaging afromingspercentage bij overdracht fosfaatrechten naar
Afromingspercentage verlaagd, omdat het totaal aantal fosfaatrechten onder het fosfaatproductieplafond is gekomen.
Verder lezen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 28-10-2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:6003
8:54; fictief; gegrond.
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 28-4-2022
ECLI:NL:RBLIM:2022:3865
Beroep ongegrond. Geen sprake van misbruik van recht. Verweerder heeft het WOB-verzoek van de derde-partij terecht in behandeling genomen.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 13-5-2022
ECLI:NL:RBROT:2022:3558
Einde ZW na EZWb + ziekmelding erna. Onafhankelijk deskundige ingeschakeld die een aanvullende beperking nodig acht. Eiser heeft met die aanvullende beperking nog steeds geen recht op ZW-uitkering. Schadevergoeding vanwege overschrijding redelijke termijn.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 18-5-2022
ECLI:NL:RBROT:2022:3842
Verzet. Opposant heeft te laat bezwaar gemaakt tegen een verleende omgevingsvergunning en het is niet gebleken dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 25-7-2019
ECLI:NL:RBGEL:2019:3394
Naheffingsaanslagen omzetbelasting. Ontvankelijkheid bezwaar. Aansluitverschillen, onterechte toepassing kasstelsel, geweigerde voorbelasting over afkoopsom rechtszaak. Vertrouwensbeginsel. Boekhouding niet op orde. Oninbare vorderingen die nergens zijn opgevoerd. Vergrijpboetes art. 67f AWR en 10a AWR. Matiging boete vanwege redelijke termijn.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 21-2-2022
ECLI:NL:RBGEL:2022:892
Winkel- en bedrijfsruimtes. Artikel 52 van de WBR. De maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting is niet de aankoopsom maar de hogere getaxeerde waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 26-1-2022
ECLI:NL:RBGEL:2022:302
Voorkoming dubbele belasting voor de bijzondere dagen op grond van het vertrouwensbeginsel. Eiser is als piloot werkzaam in het Verenigd Koninkrijk (VK). Op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de woonstaat (in dit geval Nederland) het volledige heffingsrecht over het genoten fiscale loon. Het verdrag is in het verleden onjuist toegepast, leidend t
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 26-1-2022
ECLI:NL:RBGEL:2022:303
Voorkoming dubbele belasting voor de bijzondere dagen op grond van de dagenbreuk. Eiser is als piloot werkzaam in het Verenigd Koninkrijk (VK). Op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de woonstaat (in dit geval Nederland) het volledige heffingsrecht over het genoten fiscale loon. Vanwege een onjuiste verdragstoepassing in het verleden, is voor het b
Verder lezen