Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
(0548) 54 00 54 (G.J. Steunenberg)
Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021 
 
Datum: 12-10-2017
Categorie: Bedrijfsvoering
Trefwoorden: agrarisch, glb, landbouw, landbouwbeleid, mestopslag, natura 2000, tuinbouw, tuinder, varkenshouderij
 
Nieuw kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor een warme sanering van de varkenshouderij en 75 miljoen voor een bedrijfsovernamefonds.
 
Inhoud

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgesteld en gepubliceerd. De belangrijkste punten in dit akkoord over landbouw zijn:

  • Het kabinet wil de komende twee jaar € 200 miljoen uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden.
  • Er wordt de komende twee jaar € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren.
  • De mededingingswet wordt aangepast, zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.
  • De Autoriteit Consument en Markt gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid en dierenwelzijn.
  • De broeikasemissies uit de landbouw moeten afnemen, waarbij technische maatregelen de voorkeur krijgen boven volumebeperkende maatregelen.
  • Voor het tegengaan van methaanuitstoot in de landbouw zal worden geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer, verder onderzoek naar onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar daling methaanemissie mestopslagen. In de omgeving van Natura 2000-gebieden wordt gekeken of boeren via agrarisch natuurbeheer het landgebruik kunnen extensiveren, waarvoor zij gecompenseerd worden.
  • Het kabinet zet in op een hervorming en vereenvoudiging van het GLB na 2020.
  • Er wordt een verkenning uitgevoerd naar het beperken van vervoer van dieren en verbetering van het comfort bij het vervoer, wat Europees geregeld zal moeten worden.
  • Het aantal stalbranden moet worden verminderd door afspraken te maken over de bestrijding van knaagdieren en een periodieke elektrakeuring.
  • Het kabinet wil geen wettelijke verplichting tot weidegang. De sector moet zelf zorgen dat de eigen doelstellingen in 2020 worden gehaald.
Link naar dit bericht