Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
(0548) 54 00 54 (G.J. Steunenberg)
Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen open teelt 
 
Datum: 10-8-2017
Categorie: Milieu
Trefwoorden: activiteitenbesluit, gewasbeschermingsmiddelen, gewassen, granen, gras, perceel, teeltvrij
 
Aangescherpte regels Activiteitenbesluit voor gebruik gewasbeschermingsmiddelen gaan gelden voor het gehele landbouwperceel.
 
Inhoud

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen in de open lucht binnen een afstand van 14 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam. Deze regels worden aangescherpt en gaan nog dit jaar gelden voor het gehele landbouwperceel, ongeacht de afstand tot het oppervlaktewaterlichaam. De exacte ingangsdatum is nog niet bekend.

Driftreducerende maatregelen
Bedrijven met een open teelt moeten maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75% (was 50%) te verminderen. Deze verplichting geldt voortaan voor het hele perceel in plaats van alleen naast oppervlaktewater. De toepassing van driftreducerende maatregelen beoogt niet alleen de bescherming van oppervlaktewater, maar ook de bescherming van omwonenden en passanten van landbouwpercelen.

Teeltvrije zone
Om het naastgelegen oppervlaktewater te beschermen, moet een teeltvrije zone worden toegepast. De teeltvrije zone voor de teelt van gras, graszaad en granen wordt verbreed van 25 centimeter naar 50 centimeter. Voor andere gewassen kan een bredere zone gelden. Bij toepassing van een driftreductie van 90% in plaats van de minimaal voorgeschreven 75%, is het in een aantal gevallen mogelijk om deze teeltvrije zone te verkleinen.

Link naar dit bericht