Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
(0548) 54 00 54 (G.J. Steunenberg)
Let op realisatietermijn PAS 
 
Datum: 07-6-2017
Categorie: Milieu
Omgeving
Trefwoorden: programmatische aanpak stikstof
 
Bedrijfssituatie volgens melding of vergunning moet binnen twee jaar gerealiseerd worden.
 
Inhoud

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Veel bedrijven hebben onder de PAS een melding gedaan of een vergunning verkregen. Veelal de aangevraagde bedrijfssituatie binnen een bepaalde termijn gerealiseerd worden. In de meeste gevallen bedraagt deze termijn twee jaar. Voor de eerste meldingen en vergunningen verloopt deze termijn binnenkort. Met het stellen van een termijn wil de overheid voorkomen dat geclaimde ontwikkelingsruimte door bedrijven niet benut wordt, terwijl andere bedrijven zich niet kunnen ontwikkelen door het ontbreken van ontwikkelingsruimte. De verwachting is dat provincies gaan handhaven.

Meldingen
Voor meldingen geldt in principe een realisatietermijn van twee jaar. Deze termijn bedraagt drie maanden voor het plaatsen van extra dieren in een bestaande inrichting. De provincie kan de melding niet intrekken, indien de aangevraagde bedrijfssituatie niet tijdig wordt gerealiseerd. Wel kan dit worden gezien als een onterechte melding, wat volgens de PAS strafbaar is op grond van de Wet op de economische delicten. Er kan dan een boete worden opgelegd.

Vergunningen
Indien een project of andere handeling niet binnen twee jaar wordt gerealiseerd, kan de provincie de verleende vergunning intrekken.

 

Link naar dit bericht