Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
(0548) 54 00 54 (G.J. Steunenberg)
Subsidie voor zeldzame melkkoeien 
 
Datum: 17-2-2021
Categorie: Subsidies
Trefwoorden: landbouw, rundvee, subsidieregelingen, subsidies, vee
 
Houders van zeldzame melkkoeien kunnen in maart subsidie aanvragen voor in 2020 gehouden melkkoeien
 
Inhoud

De subsidieregeling voor zeldzame melkkoeien wordt van 1 tot en met 31 maart 2021 opengesteld. De regeling geldt dit keer ook voor melkkoeien behorend tot een dubbeldoeltype met zeldzame kleurslagen.

Welke runderen?
De subsidie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe, namelijk een vrouwelijk rund dat tenminste eenmaal heeft gekalfd en wordt gemolken.

Het gaat om raszuivere melkkoeien van de volgende rassen: Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbont), Groninger blaarkop, Lakenvelder, Roodbont Fries vee. Het dier is raszuiver wanneer de ouders, de grootouders en minstens een van de overgrootouders tot ditzelfde ras behoren (dus tenminste 87,5% raszuiver). Daarnaast is subsidie mogelijk voor dubbeldoel runderen met zeldzame kleurslagen: Baggerbont, Blauwbont, Vaal, Vaalbont of Witrik.

In het I&R-systeem is een module ingebouwd, waarmee vastgelegd kan worden of een raszuiver dier van een zeldzaam ras is of van een dubbeldoeltype met een zeldzame kleurslag is. Dit wordt vlaggen genoemd.

Subsidieverstrekking
De subsidie wordt op aanvraag eenmaal per jaar verstrekt voor het aantal melkkoeien van een zeldzaam runderras dat is gehouden in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Het aantal melkkoeien wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van het aantal aanwezige melkkoeien van een zeldzaam runderras op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe van een zeldzaam runderras. De hoogte van de subsidie kan naar beneden toe worden bijgesteld, indien door de verlening van de subsidie het de-minimisplafond overschreden zou worden.

Aanvraagperiode en rangschikking aanvragen
De subsidieregeling wordt dit jaar opengesteld van 1 tot en met 31 maart. Het subsidieplafond, groot € 500.000, wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bij de aanvraag moet een verklaring landbouw de-minimissteun gevoegd worden.
 

Link naar dit bericht